ผู้บริหาร

นายกิตติพงศ์ ศรัทธาวาณิชย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ปฏิทินปฏิบัติงาน ของ ผอ.
เดือน พฤษภาคม 2557
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลครุภัณฑ์ ปี 2556
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลบุคลากร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ปรัชญา/คำขวัญ/ปณิธานของโรงเรียน
วัตถุประสงค์การจัดตั้งโรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
สี/ต้นไม้//ดอกไม้ /พระพุทธรูป/พุทธสุภาษิตประจำโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
การรับสมัครนักเรียน
สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555
สรุปผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2555
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/05/2011
ปรับปรุง 28/07/2014
สถิติผู้เข้าชม 408215
Page Views 522059
การบ้านนักเรียนที่สมัครเข้าชั้น ม.1
แนวการดำเนินการนโยบายเรียนฟรี 15 ปี งบฯ 2556
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ปฏิทินการนิเทศแบบโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring
ปฏิทินการนิเทศ โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching a
งานวิชาการโรงเรียน
วิชาการโรงเรียน
งานวิชาการ
ปฏิทินงานวิชาการ
ปฏิทินงานวิชาการ
เบอร์โทรติดต่อผูใหญ่ใจดี(ครู) ศรีนางแก้ว
เบอรโทรติดต่อผู้ใหญ่ใจดีศรีนางแก้ว(ครูป
ภาพกิจกรรม

งานติดปลอกแขนสารวัตรนักเรียน21_07_57
( จำนวน 20 รูป / ดู 35 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมปฐมวัย กลุ่มเครือข่ายที่4 18/07/57
( จำนวน 10 รูป / ดู 16 ครั้ง )
งานอบรมคุณธรรมจริยธรรม ป1-ป6 16/07/57
( จำนวน 14 รูป / ดู 16 ครั้ง )
งานแห่เทียนวันเข้าพรรษา_10_07_57
( จำนวน 14 รูป / ดู 18 ครั้ง )
ประเมินสภานศึกษาภายใน07_07_57
( จำนวน 13 รูป / ดู 14 ครั้ง )
ประชุมหัวหน้าแฟ้มประกันคุณภาพภายใน03_07_57
( จำนวน 8 รูป / ดู 15 ครั้ง )
อบรมคุณธรรมจริยธรรมมัธยมต้น 02/07/547
( จำนวน 10 รูป / ดู 18 ครั้ง )
กิจกรรมเดินสวนสนาม เนื่องในวัน
( จำนวน 53 รูป / ดู 125 ครั้ง )
จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต้านยาเสพติด ตอนบ่ายวันที่ 26 มิถุนายน 2557
( จำนวน 32 รูป / ดู 95 ครั้ง )
จัดนิทรรศการ สถานศึกษาแห่งความดี ต้านภัยยาเสพติด
( จำนวน 19 รูป / ดู 52 ครั้ง )
การแข่งขันเต้นทูบีนัมเบอร์วัน25_06_57
( จำนวน 34 รูป / ดู 92 ครั้ง )
งานประชุมผู้ปกครอง 22/06/57
( จำนวน 20 รูป / ดู 55 ครั้ง )
-