ผู้บริหาร

นายกิตติพงศ์ ศรัทธาวาณิชย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ปฏิทินปฏิบัติงาน ของ ผอ.
เดือน พฤษภาคม 2557
เดือน ตุลาคม 2557
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลครุภัณฑ์ ปี 2556
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลบุคลากร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ปรัชญา/คำขวัญ/ปณิธานของโรงเรียน
วัตถุประสงค์การจัดตั้งโรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
สี/ต้นไม้//ดอกไม้ /พระพุทธรูป/พุทธสุภาษิตประจำโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
การรับสมัครนักเรียน
สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555
สรุปผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2555
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/05/2011
ปรับปรุง 25/11/2014
สถิติผู้เข้าชม 533738
Page Views 661789
การบ้านนักเรียนที่สมัครเข้าชั้น ม.1
ปฏิทินการนิเทศแบบโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring
ปฏิทินการนิเทศ โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching a
งานวิชาการโรงเรียน
วิชาการโรงเรียน
งานวิชาการ
ปฏิทินงานวิชาการ
ปฏิทินงานวิชาการ
เบอร์โทรติดต่อผูใหญ่ใจดี(ครู) ศรีนางแก้ว
เบอรโทรติดต่อผู้ใหญ่ใจดีศรีนางแก้ว(ครูป
ภาพกิจกรรม

30 ส.ค.2557 -แสดงผลงานธรรมนูญสุขภาวะขั้นกระบวนการ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปี 2557-256
( จำนวน 13 รูป / ดู 8 ครั้ง )
24 ส.ค.2557-กิจกรรม อสม.น้อย -สร้างจิตสาธารณะสร้างสุขภาวะในหมู่บ้าน กตัญญูรักบ้านเกิด
( จำนวน 9 รูป / ดู 6 ครั้ง )
19-21 ส.ค.2557- ผอ.ไปประเมินมาตรฐานโรงเรียนสีขาว ต้านยาเสพติดที่ ร.ร.ในอำเภอบ้านโป่ง 9 โรงเรียน
( จำนวน 5 รูป / ดู 6 ครั้ง )
21 ส.ค.2557 -เชิญคณะกรรมการหมู่บ้าน กรรมศึกษา ครูผู้เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาทุนปัจจัยพื้นฐานครั้งที่ 1/
( จำนวน 5 รูป / ดู 7 ครั้ง )
17 สิงหาคม 2557 -ประสานงานรับมอบทุนการศึกษาจำนวน 219 ทุน
( จำนวน 0 รูป / ดู 48 ครั้ง )
15 สิงหาคม 2557-สัปดาหฺวันวิทยาศาสตร์
( จำนวน 25 รูป / ดู 178 ครั้ง )
8 สิงหาคม 2557 -จัดกิจกรรมวันอาเซี่ยน
( จำนวน 0 รูป / ดู 76 ครั้ง )
8 สิงหาคม 2557 จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ
( จำนวน 0 รูป / ดู 74 ครั้ง )
6 สิงหาคม 2557-ประเมินโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม ระดับประเทศ จากธนาคารออมสิน
( จำนวน 29 รูป / ดู 179 ครั้ง )
1-2 สิงหาคม 2557-อบรมภาษาอังกฤษ ป.4-6
( จำนวน 10 รูป / ดู 114 ครั้ง )
5 สิงหาคม 2557 ประเมินโครงการต้านยาเสพติด
( จำนวน 8 รูป / ดู 81 ครั้ง )
4 สิงหาคม 2557 นักศึกษาปริญญาโท สาขานวัตกรรมบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมาดูงานการบริหาร
( จำนวน 9 รูป / ดู 137 ครั้ง )
-