ผู้บริหาร

นายกิตติพงศ์ ศรัทธาวาณิชย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ปฏิทินปฏิบัติงาน ของ ผอ.
เดือน พฤษภาคม 2557
เดือน ตุลาคม 2557
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลครุภัณฑ์ ปี 2556
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลบุคลากร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ปรัชญา/คำขวัญ/ปณิธานของโรงเรียน
วัตถุประสงค์การจัดตั้งโรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
สี/ต้นไม้//ดอกไม้ /พระพุทธรูป/พุทธสุภาษิตประจำโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
การรับสมัครนักเรียน
สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555
สรุปผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2555
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/05/2011
ปรับปรุง 25/10/2014
สถิติผู้เข้าชม 511606
Page Views 636415
การบ้านนักเรียนที่สมัครเข้าชั้น ม.1
ปฏิทินการนิเทศแบบโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring
ปฏิทินการนิเทศ โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching a
งานวิชาการโรงเรียน
วิชาการโรงเรียน
งานวิชาการ
ปฏิทินงานวิชาการ
ปฏิทินงานวิชาการ
เบอร์โทรติดต่อผูใหญ่ใจดี(ครู) ศรีนางแก้ว
เบอรโทรติดต่อผู้ใหญ่ใจดีศรีนางแก้ว(ครูป
ภาพกิจกรรม

17 สิงหาคม 2557 -ประสานงานรับมอบทุนการศึกษาจำนวน 219 ทุน
( จำนวน 0 รูป / ดู 31 ครั้ง )
15 สิงหาคม 2557-สัปดาหฺวันวิทยาศาสตร์
( จำนวน 25 รูป / ดู 138 ครั้ง )
8 สิงหาคม 2557 -จัดกิจกรรมวันอาเซี่ยน
( จำนวน 0 รูป / ดู 51 ครั้ง )
8 สิงหาคม 2557 จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ
( จำนวน 0 รูป / ดู 55 ครั้ง )
6 สิงหาคม 2557-ประเมินโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม ระดับประเทศ จากธนาคารออมสิน
( จำนวน 29 รูป / ดู 136 ครั้ง )
1-2 สิงหาคม 2557-อบรมภาษาอังกฤษ ป.4-6
( จำนวน 10 รูป / ดู 88 ครั้ง )
5 สิงหาคม 2557 ประเมินโครงการต้านยาเสพติด
( จำนวน 8 รูป / ดู 63 ครั้ง )
4 สิงหาคม 2557 นักศึกษาปริญญาโท สาขานวัตกรรมบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมาดูงานการบริหาร
( จำนวน 9 รูป / ดู 114 ครั้ง )
21 กรกฎาคม 2557 -งานติดปลอกแขนสารวัตรนักเรียนเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
( จำนวน 20 รูป / ดู 176 ครั้ง )
18 กรกฎาคม 2557 ประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมปฐมวัย กลุ่มเครือข่ายที่ 4
( จำนวน 10 รูป / ดู 82 ครั้ง )
16-17 กรกฎาคม 2557 เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ป.1-ป.6
( จำนวน 14 รูป / ดู 89 ครั้ง )
10 กรกฎาคม 2557 งานแห่เทียนวันเข้าพรรษา
( จำนวน 14 รูป / ดู 88 ครั้ง )
-