ผู้บริหาร

นายกิตติพงศ์ ศรัทธาวาณิชย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ปฏิทินปฏิบัติงาน ของ ผอ.
เดือน พฤษภาคม 2557
เดือน ตุลาคม 2557
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลครุภัณฑ์ ปี 2556
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลบุคลากร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ปรัชญา/คำขวัญ/ปณิธานของโรงเรียน
วัตถุประสงค์การจัดตั้งโรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
สี/ต้นไม้//ดอกไม้ /พระพุทธรูป/พุทธสุภาษิตประจำโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
การรับสมัครนักเรียน
สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555
สรุปผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2555
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/05/2011
ปรับปรุง 15/12/2014
สถิติผู้เข้าชม 547073
Page Views 678375
การบ้านนักเรียนที่สมัครเข้าชั้น ม.1
ปฏิทินการนิเทศแบบโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring
ปฏิทินการนิเทศ โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching a
งานวิชาการโรงเรียน
วิชาการโรงเรียน
งานวิชาการ
ปฏิทินงานวิชาการ
ปฏิทินงานวิชาการ
เบอร์โทรติดต่อผูใหญ่ใจดี(ครู) ศรีนางแก้ว
เบอรโทรติดต่อผู้ใหญ่ใจดีศรีนางแก้ว(ครูป
ภาพกิจกรรม

ไปดูงานBBLที่โรงเรียนวัดบางใหญ่ 12_12_57สุพรรณบุรี
( จำนวน 18 รูป / ดู 23 ครั้ง )
1 ตุลาคม 2557-พานักเรียนชั้น ป.4-6 ม.1-3 ไปทัศนศึกษาที่สวนนงนุช ชลบุรี
( จำนวน 38 รูป / ดู 51 ครั้ง )
20 กันยายน 2557-โอวัลติน มาจัดกิจกรรมพัฒนาสมองเด็ก
( จำนวน 4 รูป / ดู 15 ครั้ง )
5-6 กันยายน 2557 กิจกรรมยุวทูตแห่งความดี โดยมูลนิธิยุวทูตแห่งความดี ได้มาจัดนิทรรศการเนื่องในโอกาสคร
( จำนวน 29 รูป / ดู 61 ครั้ง )
2 กันยายน 2557 -ประชุมเตรียมความพร้อมงานยุวทูตครบรอบ 15 ปี
( จำนวน 5 รูป / ดู 20 ครั้ง )
30 ส.ค.2557 -แสดงผลงานธรรมนูญสุขภาวะขั้นกระบวนการ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปี 2557-
( จำนวน 13 รูป / ดู 33 ครั้ง )
24 ส.ค.2557-กิจกรรม อสม.น้อย -สร้างจิตสาธารณะสร้างสุขภาวะในหมู่บ้าน กตัญญูรักบ้านเกิด
( จำนวน 9 รูป / ดู 33 ครั้ง )
19-21 ส.ค.2557- ผอ.ไปประเมินมาตรฐานโรงเรียนสีขาว ต้านยาเสพติดที่ ร.ร.ในอำเภอบ้านโป่ง 9 โรงเรียน
( จำนวน 5 รูป / ดู 26 ครั้ง )
21 ส.ค.2557 -เชิญคณะกรรมการหมู่บ้าน กรรมศึกษา ครูผู้เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาทุนปัจจัยพื้นฐานครั้งที่ 1/
( จำนวน 5 รูป / ดู 22 ครั้ง )
17 สิงหาคม 2557 -ประสานงานรับมอบทุนการศึกษาจำนวน 219 ทุน
( จำนวน 0 รูป / ดู 56 ครั้ง )
15 สิงหาคม 2557-สัปดาหฺวันวิทยาศาสตร์
( จำนวน 25 รูป / ดู 206 ครั้ง )
8 สิงหาคม 2557 -จัดกิจกรรมวันอาเซี่ยน
( จำนวน 0 รูป / ดู 86 ครั้ง )
-