ผู้บริหาร

นายกิตติพงศ์ ศรัทธาวาณิชย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ปฏิทินปฏิบัติงาน ของ ผอ.
เดือน พฤษภาคม 2557
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลครุภัณฑ์ ปี 2556
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลบุคลากร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ปรัชญา/คำขวัญ/ปณิธานของโรงเรียน
วัตถุประสงค์การจัดตั้งโรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
สี/ต้นไม้//ดอกไม้ /พระพุทธรูป/พุทธสุภาษิตประจำโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
การรับสมัครนักเรียน
สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555
สรุปผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2555
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/05/2011
ปรับปรุง 19/08/2014
สถิติผู้เข้าชม 431573
Page Views 548978
การบ้านนักเรียนที่สมัครเข้าชั้น ม.1
แนวการดำเนินการนโยบายเรียนฟรี 15 ปี งบฯ 2556
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ปฏิทินการนิเทศแบบโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring
ปฏิทินการนิเทศ โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching a
งานวิชาการโรงเรียน
วิชาการโรงเรียน
งานวิชาการ
ปฏิทินงานวิชาการ
ปฏิทินงานวิชาการ
เบอร์โทรติดต่อผูใหญ่ใจดี(ครู) ศรีนางแก้ว
เบอรโทรติดต่อผู้ใหญ่ใจดีศรีนางแก้ว(ครูป
ภาพกิจกรรม

1-2 สิงหาคม 2557-อบรมภาษาอังกฤษ ป.4-6
( จำนวน 10 รูป / ดู 42 ครั้ง )
5 สิงหาคม 2557 ประเมินโครงการต้านยาเสพติด
( จำนวน 8 รูป / ดู 22 ครั้ง )
4 สิงหาคม 2557 นักศึกษาปริญญาโท สาขานวัตกรรมบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมาดูงานการบริหาร
( จำนวน 9 รูป / ดู 50 ครั้ง )
21 กรกฎาคม 2557 -งานติดปลอกแขนสารวัตรนักเรียนเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
( จำนวน 20 รูป / ดู 78 ครั้ง )
18 กรกฎาคม 2557 ประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมปฐมวัย กลุ่มเครือข่ายที่ 4
( จำนวน 10 รูป / ดู 41 ครั้ง )
16-17 สิงหาคม 2557 เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ป.1-ป.6
( จำนวน 14 รูป / ดู 35 ครั้ง )
10 กรกฎาคม 2557 งานแห่เทียนวันเข้าพรรษา
( จำนวน 14 รูป / ดู 43 ครั้ง )
7 กรกฎาคม 2557 ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
( จำนวน 13 รูป / ดู 39 ครั้ง )
3 กรกฎาคม 2557 ประชุมหัวหน้าแฟ้มประกันคุณภาพภายใน
( จำนวน 8 รูป / ดู 24 ครั้ง )
1-2 กรกฎาคม 2557 -อบรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมมัธยมต้นที่วัดนางแก้ว
( จำนวน 10 รูป / ดู 38 ครั้ง )
1 กรกฎาคม 2557 กิจกรรมเดินสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
( จำนวน 53 รูป / ดู 176 ครั้ง )
26 มิถุนายน 257 จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกและเดินต่อต้านไข้เลือดอ
( จำนวน 32 รูป / ดู 153 ครั้ง )
-