ผู้บริหาร

นายกิตติพงศ์ ศรัทธาวาณิชย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ปฏิทินปฏิบัติงาน ของ ผอ.
เดือน พฤษภาคม 2557
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลครุภัณฑ์ ปี 2556
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลบุคลากร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ปรัชญา/คำขวัญ/ปณิธานของโรงเรียน
วัตถุประสงค์การจัดตั้งโรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
สี/ต้นไม้//ดอกไม้ /พระพุทธรูป/พุทธสุภาษิตประจำโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
การรับสมัครนักเรียน
สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555
สรุปผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2555
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/05/2011
ปรับปรุง 30/08/2014
สถิติผู้เข้าชม 448724
Page Views 567419
การบ้านนักเรียนที่สมัครเข้าชั้น ม.1
แนวการดำเนินการนโยบายเรียนฟรี 15 ปี งบฯ 2556
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ปฏิทินการนิเทศแบบโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring
ปฏิทินการนิเทศ โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching a
งานวิชาการโรงเรียน
วิชาการโรงเรียน
งานวิชาการ
ปฏิทินงานวิชาการ
ปฏิทินงานวิชาการ
เบอร์โทรติดต่อผูใหญ่ใจดี(ครู) ศรีนางแก้ว
เบอรโทรติดต่อผู้ใหญ่ใจดีศรีนางแก้ว(ครูป
ภาพกิจกรรม

8 สิงหาคม 2557 จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ
( จำนวน 0 รูป / ดู 7 ครั้ง )
6 สิงหาคม 2557-ประเมินโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม ระดับประเทศ จากธนาคารออมสิน
( จำนวน 29 รูป / ดู 17 ครั้ง )
1-2 สิงหาคม 2557-อบรมภาษาอังกฤษ ป.4-6
( จำนวน 10 รูป / ดู 54 ครั้ง )
5 สิงหาคม 2557 ประเมินโครงการต้านยาเสพติด
( จำนวน 8 รูป / ดู 34 ครั้ง )
4 สิงหาคม 2557 นักศึกษาปริญญาโท สาขานวัตกรรมบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมาดูงานการบริหาร
( จำนวน 9 รูป / ดู 64 ครั้ง )
21 กรกฎาคม 2557 -งานติดปลอกแขนสารวัตรนักเรียนเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
( จำนวน 20 รูป / ดู 100 ครั้ง )
18 กรกฎาคม 2557 ประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมปฐมวัย กลุ่มเครือข่ายที่ 4
( จำนวน 10 รูป / ดู 48 ครั้ง )
16-17 กรกฎาคม 2557 เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ป.1-ป.6
( จำนวน 14 รูป / ดู 43 ครั้ง )
10 กรกฎาคม 2557 งานแห่เทียนวันเข้าพรรษา
( จำนวน 14 รูป / ดู 49 ครั้ง )
7 กรกฎาคม 2557 ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
( จำนวน 13 รูป / ดู 42 ครั้ง )
3 กรกฎาคม 2557 ประชุมหัวหน้าแฟ้มประกันคุณภาพภายใน
( จำนวน 8 รูป / ดู 31 ครั้ง )
1-2 กรกฎาคม 2557 -อบรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมมัธยมต้นที่วัดนางแก้ว
( จำนวน 10 รูป / ดู 49 ครั้ง )
-