ผู้บริหาร

นายกิตติพงศ์ ศรัทธาวาณิชย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลครุภัณฑ์ ปี 2556
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลบุคลากร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ปรัชญา/คำขวัญ/ปณิธานของโรงเรียน
วัตถุประสงค์การจัดตั้งโรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
สี/ต้นไม้//ดอกไม้ /พระพุทธรูป/พุทธสุภาษิตประจำโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
การรับสมัครนักเรียน
สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555
สรุปผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2555
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/05/2011
ปรับปรุง 24/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 350864
Page Views 448303
การบ้านนักเรียนที่สมัครเข้าชั้น ม.1
โครงการแทบเล็ตเพื่อการศึกษาไทย
otpc
แนวการดำเนินการนโยบายเรียนฟรี 15 ปี งบฯ 2556
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ปฏิทินการนิเทศแบบโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring
ปฏิทินการนิเทศ โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching a
งานวิชาการโรงเรียน
วิชาการโรงเรียน
งานวิชาการ
ปฏิทินงานวิชาการ
ปฏิทินงานวิชาการ
เบอร์โทรติดต่อผูใหญ่ใจดี(ครู) ศรีนางแก้ว
เบอรโทรติดต่อผู้ใหญ่ใจดีศรีนางแก้ว(ครูป
ภาพกิจกรรม
10 สิงหาคม 2555-จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯและจัดกิจกรรมวันแม่
โรงเรียนวัดนางแก้วได้จัดกิจกรรมวันแม่ในวันที่ 10 สิงหาคม 2555
โดยมีการ
-ทำบุญตักบาตรข้าวสาร
-พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
-พิธีเทิดพระเกียรติพระคุณแม่
-มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นของนักเรียนชั้นละ 1 คน เพื่อสร้างความพากภูมิใจแก่แม่และลูกที่ได้รับรางวัล 
-มอบเกียรติบัตรมาตรฐานบ้านสะอาดประจำ 2555 ประเมินจากการที่ครูออกเยี่ยมบ้าน
-มอบรางวัลชนะเลิศต่าง ๆ เช่นรางวัลชนะเลิศการจัดป้ายนิเทศวันแม่ การประกวดคำขัวญ เรียงความ วาดภาพ
-ร้องเพลงประสานเสียงให้แม่ฟัง
และให้นักเรียนร่วมระลึกถึงพระคุณแม่ผู้ให้กำเนิด
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
นิทรรศการวันแม่
นิทรรศการวันแม่
นิทรรศการวันแม่
นิทรรศการวันแม่
นิทรรศการวันแม่
ทำบุญตอนเช้า
ทำบุญตอนเช้า
เข้าสู่พิธีการ
เข้าสู่พิธีการ
กิจกรรมบนเวที
กิจกรรมบนเวที
ระลึกพระคุณแม่
ระลึกพระคุณแม่
ระลึกพระคุณแม่
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2555,09:17   อ่าน 326 ครั้ง

-