ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สถิติการ้องเรียนเรื่องต่าง ๆ ที่ส่งมายังฝ่ายบริหาร หรือตู้รับร้องเรียนของโรงเรียนวัดนางแก้ว ตั้งแต่ 1 เดือน มกราคม 2557 ถึง มิถุนายน 2559 มีผู้ร้องเรียน จำนวน...0...ราย โรงเรียนวัดนางแก้วได้จัดงานกีฬาภายใน ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน พ.ศ.2559 ขอเชิญศิษย์เก่า ร่วมแสสดงมุทิตาเกษียณอายุราชการ ครูชวนรวย ภิรมย์ และครูพรจิต จียมเจริญ(นาคสัมฤทธิ์) วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 17.30 น.เป็นต้นไป ร่วมมอบของขวัญหรือปัจจัยบูชาครู..
ต้นหว้าพูดได้...
ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการคุณครูอุบล เกิดจิ๋ว 29 ก.ย.2560 เวลา18.00 น.ติดต่อบัตรที่ร.ร.
ภาพกิจกรรม
แจ้งข่าวสาร....สำหรับครูโรงเรียนวัดนางแก้ว
สารสัมพันธ์ เดือน มีนาคม 2560-สรุปผลการดำเนินงาน พ.ย.2559-มี.ค.2560 07 มี.ค. 60
สรุปการผลดำเนินงาน สถานศึกษาแห่งความดีราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน ปี 2559 งานที่จะทำต่อไป 24 ก.พ. 60
ประกาศ กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน 30 ม.ค. 60
แบบประเมินลดเวลาเรียน 30 ม.ค. 60
กฎหมายใกล้ตัวท่ีครูควรรับรู้เพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ใครก็ช่วยไม่ได้นอกจากปฏิบัติให้ถูกต้องเพ 26 ม.ค. 60
สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตกรรมครั้งที่ 66 ระดับ สพป.ราชบุรี เขต 2 19 ม.ค. 60
แบบรายละเอียด ของบ ร.ร.ปผระชารัฐ2 13 ธ.ค. 59
แผนของบ ร.ร.ประชารัฐ 1 13 ธ.ค. 59
แบบแผนโครงการเสนอของบ ร.ร.ประชารัฐ 2 13 ธ.ค. 59
แบบโครงการเสนอ ของบ ร.ร.ประชารัฐ 13 ธ.ค. 59
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน นางแก้วบอกกล่าว...
แผนที่คนดี
ความนำธรรมศึกษา
สารสัมพันธ์ เดือน มีนาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงาน เดือน พฤศจิกายน 2559-มีนาคม 2560
การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคถณภ
ประกาศโรงเรียนวัดนางแก้ว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๖๐ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบวันครู พ.ศ. ๒๕๑๖ ตามประกาศ โ
ข่าวการศึกษา
หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ยูทุบ นันทนาการเชื่อมสัมพันธืภายในกลุ่มเครือข่ายโพธารามที่ 4 วันที่ 19 มี.ค.2557 http://www.youtube.
ด่วน....แจ้งข่าวการจัดงานวันครู 16 มกราคม 2557 ที่ สพป.ราชบุรี เขต 2
ประกาศผลการแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนมนงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 63 วันที่ 9-10 ตุลาคม 2556
กลุ่มเครือข่ายโพธารามที่ 4 ได้ 3 เหรียญทองจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพฐ.เกินเป้าที่
สรุปเหรียญทองการแข่งขันงานหัตถกรรมระดับ สพป.ราชบุรี เขต 2 ปี 2555 เปรียบเทียบกับปี 2554
สรุปผล ร.ร.ที่เป็นตัวแทน สพป.ราชบุรี เขต 2 แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับภาค ที่ จ.ระยอง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันได 2 ข้าง ด้วยว
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ (หลังที่ ๑ )
เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ (หลังที่ ๑ )
ประกาศโรงเรียนวัดนางแก้ว เอกสาร สอบราคาซื้อ เลขที่ ๒
คู่มือสำหรับประชาชนติดต่อโรงเรียน
บันทึกประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
บันทึกรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2559 วันที่ 14 มีนาคม 2559
กิจกรรมคุณธรรมประจำวัน
คุณธรรมประจำวันศุกร์วันแห่งความมีระเบียบวินัย
กิจกรรมต่อยอดจากคุณธรรมประจำวัน
ครอบครัวคุณธรรม สภานักเรียน
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ ป.1ก และอาคารห้องสมุดแบบอื่นๆ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ ป.1ก และอาคารห้องสมุดแบบอื่นๆ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถม-มัธยมศึกษา โรงเรียนวัดนางแก้ว
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถม-มัธยมศึกษา โรงเรียนวัดนางแก้ว
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด สร้างเมื่อ พ.ศ. 2513 โรงเรียนวัดนางแก้ว
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด สร้างเมื่อ พ.ศ. 2513 โรงเรียนวัดนางแก้ว
โครงการติดตั้งขยายเขตและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า โรงเรียนวัดนางแก้ว
โครงการติดตั้งขยายเขตและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า โรงเรียนวัดนางแก้ว
โครงการปรับปรุงบ้านพักครูแบบองค์การ สร้างเมื่อ 2516
โครงการปรับปรุงบ้านพักครูแบบองค์การ สร้างเมื่อ 2516
แผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการบริหารงาน 4 ฝ่าย
คู่มือการบริหารงาน 4 ฝ่าย
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
เอกสารโรงเรียนสุจริตโรงเรียนวัดนางแก้ว
ใบปะหน้าเอกสารแต่ละ EB
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
ปฏิทินปฏิบัติงานการอ่านและการคัดลายมือไทย
ครูมือการสอนคัดลายมือไทย
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2558
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2559