ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายกิตติพงศ์ ศรัทธาวาณิชย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลครุภัณฑ์
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลบุคลากร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ปรัชญา/คำขวัญ/ปณิธานของโรงเรียน
วัตถุประสงค์การจัดตั้งโรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
สี/ต้นไม้//ดอกไม้ /พระพุทธรูป/พุทธสุภาษิตประจำโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
ตรงนี้...รับเรื่องร้องเรียน ที่เกี่ยวกับ ร.ร.วัดนางแก้ว
ประกาศรางวัลดีเด่นต่าง ๆ ระดับ สพป.ราชบุรี เขต 2
ประกาศบุคคลดีเด่น สพป.ราชบุรี เขต 2 ปี 2556
สรุปเหรียญทอง ปีการศึกษา 2555-งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
สรุป การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯของ สพป.รบ.2 ปีการศึก2555ระดั
สรุปเหรียญทองการแข่งขันศิลปะฯระดับภาคครั้งที่ 63 ที่เพชรบุรี
สรุปเหรียญการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ ของ สพป.ราชบุรี เขต 2 ป
สรุปผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2558
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/05/2011
ปรับปรุง 25/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 1081062
Page Views 1343347
การบ้านนักเรียนที่สมัครเข้าชั้น ม.1
ปฏิทินการนิเทศแบบโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring
ปฏิทินการนิเทศ โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching a
งานวิชาการโรงเรียน
วิชาการโรงเรียน
งานวิชาการ
ปฏิทินงานวิชาการ
ปฏิทินงานวิชาการ
เบอร์โทรติดต่อผูใหญ่ใจดี(ครู) ศรีนางแก้ว
เบอรโทรติดต่อผู้ใหญ่ใจดีศรีนางแก้ว(ครูป
สถิติการ้องเรียนเรื่องต่าง ๆ ที่ส่งมายังฝ่ายบริหาร หรือตู้รับร้องเรียนของโรงเรียนวัดนางแก้ว ตั้งแต่ 1 เดือน มกราคม 2557 ถึง มิถุนายน 2559 มีผู้ร้องเรียน จำนวน...0...ราย โรงเรียนวัดนางแก้วได้จัดงานกีฬาภายใน ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน พ.ศ.2559 ขอเชิญศิษย์เก่า ร่วมแสสดงมุทิตาเกษียณอายุราชการ ครูชวนรวย ภิรมย์ และครูพรจิต จียมเจริญ(นาคสัมฤทธิ์) วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 17.30 น.เป็นต้นไป ร่วมมอบของขวัญหรือปัจจัยบูชาครู..
ต้นหว้าพูดได้...
ประกาศเรื่อง รายชื่อนักเรียนได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๙
ภาพกิจกรรม
แจ้งข่าวสาร....สำหรับครูโรงเรียนวัดนางแก้ว
สารสัมพันธ์ เดือน มีนาคม 2560-สรุปผลการดำเนินงาน พ.ย.2559-มี.ค.2560 07 มี.ค. 60
สรุปการผลดำเนินงาน สถานศึกษาแห่งความดีราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน ปี 2559 งานที่จะทำต่อไป 24 ก.พ. 60
ประกาศ กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน 30 ม.ค. 60
แบบประเมินลดเวลาเรียน 30 ม.ค. 60
กฎหมายใกล้ตัวท่ีครูควรรับรู้เพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ใครก็ช่วยไม่ได้นอกจากปฏิบัติให้ถูกต้องเพ 26 ม.ค. 60
สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตกรรมครั้งที่ 66 ระดับ สพป.ราชบุรี เขต 2 19 ม.ค. 60
แบบรายละเอียด ของบ ร.ร.ปผระชารัฐ2 13 ธ.ค. 59
แผนของบ ร.ร.ประชารัฐ 1 13 ธ.ค. 59
แบบแผนโครงการเสนอของบ ร.ร.ประชารัฐ 2 13 ธ.ค. 59
แบบโครงการเสนอ ของบ ร.ร.ประชารัฐ 13 ธ.ค. 59
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน นางแก้วบอกกล่าว...
ความนำธรรมศึกษา
สารสัมพันธ์ เดือน มีนาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงาน เดือน พฤศจิกายน 2559-มีนาคม 2560
การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคถณภ
ประกาศโรงเรียนวัดนางแก้ว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๖๐ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบวันครู พ.ศ. ๒๕๑๖ ตามประกาศ โ
ประกาศ โรงเรียนวัดนางแก้ว เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบวันครู พ.ศ. ๒๕๑๖
ข่าวการศึกษา
หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ยูทุบ นันทนาการเชื่อมสัมพันธืภายในกลุ่มเครือข่ายโพธารามที่ 4 วันที่ 19 มี.ค.2557 http://www.youtube.
ด่วน....แจ้งข่าวการจัดงานวันครู 16 มกราคม 2557 ที่ สพป.ราชบุรี เขต 2
ประกาศผลการแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนมนงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 63 วันที่ 9-10 ตุลาคม 2556
กลุ่มเครือข่ายโพธารามที่ 4 ได้ 3 เหรียญทองจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพฐ.เกินเป้าที่
สรุปเหรียญทองการแข่งขันงานหัตถกรรมระดับ สพป.ราชบุรี เขต 2 ปี 2555 เปรียบเทียบกับปี 2554
สรุปผล ร.ร.ที่เป็นตัวแทน สพป.ราชบุรี เขต 2 แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับภาค ที่ จ.ระยอง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันได 2 ข้าง ด้วยว
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ (หลังที่ ๑ )
เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ (หลังที่ ๑ )
ประกาศโรงเรียนวัดนางแก้ว เอกสาร สอบราคาซื้อ เลขที่ ๒
คู่มือสำหรับประชาชนติดต่อโรงเรียน
บันทึกประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
บันทึกรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2559 วันที่ 14 มีนาคม 2559
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
ปฏิทินปฏิบัติงานการอ่านและการคัดลายมือไทย
ปฏิทินปฏิบัติงานการอ่านและการคัดลายมือไทย ปีการศึกษา 2559
ครูมือการสอนคัดลายมือไทย
คู่มือการสอนคัดลายมือไทย
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2558
ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนวัดนางแก้ว ปีการศึกษา 2558
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2559
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2559