ผู้บริหาร

นายกิตติพงศ์ ศรัทธาวาณิชย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลครุภัณฑ์ ปี 2556
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลบุคลากร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ปรัชญา/คำขวัญ/ปณิธานของโรงเรียน
วัตถุประสงค์การจัดตั้งโรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
สี/ต้นไม้//ดอกไม้ /พระพุทธรูป/พุทธสุภาษิตประจำโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
การรับสมัครนักเรียน
สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555
สรุปผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2555
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/05/2011
ปรับปรุง 24/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 351039
Page Views 448526
การบ้านนักเรียนที่สมัครเข้าชั้น ม.1
โครงการแทบเล็ตเพื่อการศึกษาไทย
otpc
แนวการดำเนินการนโยบายเรียนฟรี 15 ปี งบฯ 2556
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ปฏิทินการนิเทศแบบโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring
ปฏิทินการนิเทศ โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching a
งานวิชาการโรงเรียน
วิชาการโรงเรียน
งานวิชาการ
ปฏิทินงานวิชาการ
ปฏิทินงานวิชาการ
เบอร์โทรติดต่อผูใหญ่ใจดี(ครู) ศรีนางแก้ว
เบอรโทรติดต่อผู้ใหญ่ใจดีศรีนางแก้ว(ครูป
นางแก้วบอกกล่าว...
ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2554 ตัวบ่งชี้ที่ 5 ของ สมศ.
   ตามที่ สมศ.ได้มาประเมินคุณภาพภายในวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2555 ปรากฎว่า ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5 ไม่ผ่านเกณฑ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 7.95 จากเกณฑ์ผ่าน 8.00 ขึ้นไป ทางโรงเรียนได้เร่งพัฒนาคุณภาพการเรียนในช่วงปลายภาคเรียนที่ 2 ที่ผ่านมา ปรากฎว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(o-net) ชั้น ป.6 และ ม.3 รวมกันได้คะแนนรวม 10.10 อยู่ในระดับพอใช้ (คะแนนรวมกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ 7.10 คะแนนพัฒนาการได้ 3.00) 
หมายเหตุ  1. ชั้น ป.6 ,ม.3 และ ม. 6 ใช้จำนวนนักเรียนที่มีคะแนนผ่านขีดจำกัดล่างของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
             2. คะแนนเต็มกลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 2 คะแนน  รวมเป็น  16 คะแนน
             3. คะแนนพัฒนาการ ถ้ามีพัฒนาการ ให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 0.5 คะแนน  รวมเป็น  4 คะแนน
            4. คะแนนทั้ง 2 ส่วนเต็ม 20 คะแนน
คะแนน 0.00-3.99 หมายถึง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
คะแนน 4.00-7.99 หมายถึง ต้องปรับปรุง 
คะแนน 8.00-11.99 หมายถึง พอใช้
คะแนน 12.00-15.99 หมายถึง ดี
คะแนน 16.00-20.00 หมายถึง ดีมาก
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43.5 KB
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2555,11:17   อ่าน 1742 ครั้ง
-